Tänk ekonomiskt. Tänk förebyggande.


KLOTTERSKYDD. Det kan tyckas onödigt att lägga pengar på något som ännu har hänt. Men vet du med dig att risken för klotter finns så är det ekonomiskt att förebygga skadan. Att ta bort klotter från en klotterskyddad yta är betydligt enklare och billigare än från en oskyddad yta.

Qlean erbjuder skydd av ytor med en livslängd på cirka 5–7 år. Klotterskyddet är ett färglöst skikt som lågtryckssprutas på en helt ren yta i två–tre lager. Behandlingen förhindrar klotter att fastna och tränga in i underlaget. Ytan spolas enkelt av med varmt vatten och klottret följer med.