Rent hus. Med hänsyn till miljön.


FASADTVÄTT. Vår miljö tar allt mer skada av surt och skadligt nedfall. Inte minst från smuts som rinner från husfasader. Qlean anpassar fasadtvätten till underlaget på ditt hus, med avseende på tryck, värme och miljögodkända kemikalier. Vi utför tvätt på alla fasadmaterial till exempel plåt, tegel, betong och trä.

FASADIMPREGNERING. I vissa fall kan det vara ekonomiskt att ge husfasaden ett vattenavvisande skydd. Qleans fasadimpregnering fungerar
på flera typer av ytor, som exempelvis betong och tegel.