Bländande omgivningar.


BASSÄNGTVÄTT. Även om vattenkvaliteten är bra bildas det lätt alger och smutsränder i olika typer av bassänger. Vi avlägsnar effektivt missfärgningar, med hjälp av högtryckstvätt och miljömässiga kemikalier.

MARKRENGÖRING. Behöver du få bort tuggummi, oljespill eller annat från marken kring din egendom? Med vår specialtillverkade maskin kan vi rengöra ett flertal olika markytor, till exempel torg, entréer och industrigolv, med hjälp av högtryck och hett vatten. Vi använder bara rent vatten, inga kemikalier.

KANTBALKSRENGÖRING. Enligt Vägverkets bestämmelser måste kantbalkar på broar rengöras kontinuerligt. Anledningen är att beläggningarna kan hålla kvar fukt och därmed tränga in i betongen. Fukten kan i sin tur orsaka skador på betong och armering.

Qlean avlägsnar salt, smuts och algsporer med hjälp av högtryckstvätt. Vi använder oss av ett specialtillverkat verktyg, som monteras på en åkvagn på broräcket. Från denna vagn tvättas kantbalken med hjälp av hetvatten, med 180 bars tryck. Därefter impregneras kantbalken så att vatten förhindras tränga in i betongen.